Voimavarakeskeinen työnohjaus: ryhmille, työyhteisöille, esihenkilöille

Voimavarakeskeinen työnohjaus

 • Työnohjauksessa voit vahvistaa työhyvinvointia ja saada vertaistukea työstä nousevien asioiden käsittelyyn
 • Mahdollistaa yhdessä ymmärtämistä sekä auttaa työssä jaksamista ja onnistumista
 • Tapaamiset mahdollistavat oman työn arviointia ja työtapojen uudistamista
 • Tukee ammatillista kehittymistä
 • Kehittää kykyä käsitellä ristiriitoja
 • Mahdollisuus yhdistää kehollisia tietoisuusharjoituksia keskustelun lomaan ja voimaantua niiden kautta

Avainsanoja

 • dialogisuus – yhdessä ajattelemisen taidon tukemista
 • narratiivisuus  – tarinallisuus – jokaisella meillä on oma sisäinen tarinamme, millaisia tarinoita rakennamme yhdessä
 • reflektiivisyys – mitä minussa herää, kun kuuntelen itseäni ja sinua
 • ratkaisukeskeisyys – kohti yhdessä valittuja etappeja, tavoitteita

Voimavarakeskeinen työnohjaus esihenkilöille

Yhteisen keskustelun teemat nousevat esihenkilöiden tarpeista, saat uusia oivalluksia ja näkökulmia mm:

 • Miksi haluan johtaa ja olla esihenkilö?
 • Millainen esihenkilö haluan olla?
 • Millaisia vahvuuksia ja voimavaroja minulla on esihenkilönä?
 • Mitä kehitystarpeita sinulla on matkalla kohti hyvää esihenkilötyötä?

Työpajan viitekehyksenä on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Keinoina yhteinen keskustelu ja psykofyysisen fysioterapian monipuoliset harjoitteet.

Ohjaajina

Riitta

Riitta

voimavarakeskeinen työnohjaaja, psyykkinen/ratkaisukeskeinen valmentaja ja työterveyspsykologi

Minna

Minna

voimavarakeskeinen työnohjaaja, psykofyysinen fysioterapeutti, työfysioterapeutti

Voimavarakeskeisen ja esihenkilöiden työnohjauksen kesto on 1,5 tuntia kerrallaan.
Kertoja yhdessä sovitusti, vähintään viisi.

Hinnat
600 €/8-12 henkilöä
700 €/13-20 henkilöä

Lisätietoja

Kirjallisuutta aiheeseen liittyen

Yhteinen ymmärrys työelämän muutoksissa Minna Kinnunen, Sirpa Maukola-Juuso, Riitta Veijalainen (ISBN 978-952-7044-22-3, Ketterät kirjat Oy, 2017)

Mielekäs keho – Kehon tarinoita Minna Kinnunen (ISBN 978-952-93-6987-4, 2016)