Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

Tmi Minna Kinnunen
Y-tunnus 1487008-2
Kotipaikka Lahti
Puhelin 050 584 0090
sähköposti minnahelena.kinnunen@gmail.com

Tmi Riitta Veijalainen
Y-tunnus 1610719-5
Kotipaikka Lahti
Puhelin 044 343 3347
Sähköposti riitta.veijalainen61@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Minna Kinnunen (omien ja yhteisten asiakkaiden asiakasrekisterit)
Puhelin 050 584 0090
Sähköposti minnahelena.kinnunen@gmail.com

Riitta Veijalainen (omien ja yhteisten asiakkaiden asiakasrekisterit)
Puhelin 044 343 3347
Sähköposti riitta.veijalainen61@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Tmi Minna Kinnusen ja Tmi Riitta Veijalaisen asiakasrekisterit. Kumpikin vastaa omien asiakkaittensa asiakasrekisteristä. Yhteiset asiakkaat ovat kummankin asiakasrekisterissä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä. Meille on tärkeää, että voit käyttää palveluitamme turvallisella mielellä: voit luottaa siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi.

Henkilö ja työpaikan yhteyshenkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä minnahelena.kinnunen@gmail.com tai riitta.veijalainen61@gmail.com.

Rekisteröitävät tiedot

Asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat tiedot ja laskutustiedot rekisterinpitäjälle.

Asiakasrekistereihin merkitään seuraavat tiedot:

  • yksilöasiakkaan nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), laskutustiedot, -tapa, suoramarkkinointiluvat ja- kiellot
  • työpaikat: yhteyshenkilön nimi, työpaikan katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, y-tunnus, yhteystiedot. puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot, -tapa, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Jos kiellät markkinoinnin, niin säilytämme tietojasi vain asiakkuuden ajan. Emme koskaan luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteri on fyysisessä muodossa, lukitussa kaapissa ja vain edellä mainitun ajan.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjaamisessa on yksilöitävä virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamisseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Miten tiedot suojataan

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, lukitut tilat ja säilytysjärjestelmät.

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta.Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.